Gitte Retbøll

gitte_250

Jeg er uddannet læge (1983) og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri (1995) og siden 2008 yderligere uddannet i forskellige traumeforløsningsmetoder og i METAsundhed.

Jeg arbejder dels med børn/unge (har erfaring med spæd- og småbørn/førskolebørn gennem 10-15 år) og deres familie omkring børne og ungdomspsykiatriske problemstillinger – så vidt muligt uden medicin – og dels med voksne, som kan have stress, angst, depression og/eller fysiske sygdomstilstande.

METAsundhed er en model til forståelse af det fysisk-psykisk og sociale samspil som baggrund for symptomer og sygdomme. Udfra dette samspil kan man behandle med traumeforløsende og stressreducerende metoder.

Nogle gange kan det være relevant at spørge kroppen via Metakinetics, en kombination af kinesiologi og METAsundhed, for at afklare, hvad der er mest relevant at arbejde med hos den enkelte klient. Det, der kommer frem, forløses i samme seance.

Man “bypasser” både klientens og terapeutens bevidsthed og henter information frem fra klientens underbevidsthed/energifelt.

For børne og ungdomspsykiatri mulighed for refusion via sygesikringsgruppe 2 – se min hjemmeside for mere.

Facebook