Bent Møller Jakobsen

BentMJacobsen_400cand. psych., aut. af Psykolognævnet.

Specialist i børnepsykologi.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

tlf: 41 16 79 79

Facebook